Podmínky používání - obletsvet.cz

Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů

Právně závazná je pouze česká verze těchto Zásad ochrany osobních údajů. Překlad těchto Zásad nabízíme pouze pro potřeby uživatele. V případě nesrovnalostí mezi původní českou verzí a překladem se za směrodatnou považuje verze česká. Tyto zásady (společně s Obchodními podmínkami a jinými zde uvedenými dokumenty) popisují pravidla, podle kterých budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete či které od Vás získáme.

Informace o nás

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, jsou řízeny webovým portálem ObleťSvět, který působí jako správce údajů podle zákonů EU o ochraně údajů.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.obletsvet.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.obletsvet.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.
 
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek, za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem a za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.obletsvet.cz

Shromažďování informací

Společnost ObleťSvět o Vás může shromažďovat a může zpracovávat následující údaje, které zahrnují například:

Informace, které uvedete při vyplňování formulářů na našich internetových stránkách či v našich aplikacích, při přihlášení k odběru našich služeb, zveřejňování materiálu či během žádostí o další služby. Informace si od Vás můžeme vyžádat i v případě, kdy se účastníte soutěží či akcí, kde vystupujeme jako sponzoři, či když hlásíte problém na našich stránkách či v našich aplikacích.

Záznam jakékoli korespondence s Vámi.

Podrobnosti o Vašich návštěvách našich stránek či aplikací včetně údajů o přenosech dat, jejich umístění, záznamů a jiných komunikačních údajů a zdrojích, které použijete. Informace o tom, zda jste otevřeli a klikli na určitém obsahu Vám zaslaných emailů. Informace o Vašem počítači, včetně vaší IP adresy, operačního systému, typu prohlížeče a ID zařízení. Dále agregované informace pro hlášení našim reklamním zákazníkům a informace získané ze souborů cookies. Použití informací

Vaše údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

Sdílení a zpřístupnění informací

ObleťSvět Vaše údaje sdílí s dalšími třetími stranami v následující situaci:

ObleťSvět může používat subdodavatele(společnosti pro zpracování dat), které nám pomáhají v poskytování našich produktů či služeb, a kteří mohou převádět Vaše osobní informace na takové dodavatele, kteří s námi uzavřeli smlouvu chránící Vaše důvěrné informace a umožňující jejich použití pouze k plnění smluvních povinností.

Uložení dat

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budou uloženy na našich zabezpečených serverech. 

Sdílení informací mezi uživateli

Jestliže se rozhodnete použít informace, ze kterých Vás lze osobně identifikovat, ve Vašich komentářích, otevřených textových polích či v jiných částech našich stránek či aplikací, které jsou veřejně přístupné, mohou je číst a používat jiní uživatelé. Doporučujeme Vám, abyste tímto způsobem nezveřejňovali vaši emailovou adresu či jiné informace, ze kterých Vás je možno identifikovat, jestliže si nejste jisti, že přijímáte možnost nevyžádaných kontaktů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souladu s evropskými předpisy o ochraně údajů a místními předpisy o ochraně údajů máte následující práva. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Můžete také požádat o kompletní smazání Vašich osobních údajů. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili do newsletteru, posíláme vám newsletter a obchodní sdělení na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: admin@obletsvet.cz

Závěrečná ustanovení

Společnost ObleťSvět si vyhrazuje právo na změnu  Zásad ochrany osobních údajů a může tyto zásady aktualizovat. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 25. 5. 2020.

Schovat

Zůstaňte v kontaktu Důležité odkazy O ObleťSvet.cz